Har arbeidsgiver plikt til å omplassere arbeidstaker som har vært sykemeldt i lengre tid?

Har arbeidstaker vært sykemeldt i lang tid, må arbeidsgiver vurdere hva han skal gjøre; skal arbeidsforholdet opprettholdes? Er det grunnlag for å avslutte deg ved bruk av oppsigelse? Skal den ansatte fortsette i tidligere stilling eller skal han omplasseres til ny stilling?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater