Når må den ansatte erstatte skade han forvolder?

Ved hendelige uhell kan ikke arbeidsgiver kreve at den ansatte erstatte skade han forvolder. Men dersom skade er forvoldt ved grov uaktsomhet eller forsett, vil arbeidsgiver kunne fremsette krav om erstatning for det tap som har oppstått.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater