Utvidet ramme for daglig arbeidstid

Pr. 1. juli 2015 ble det foretatt en endring i arbeidsmiljøloven mht. grensen for den daglige arbeidstiden, jf. §§ 10-4 og 10-5. Det er i arbeidsmiljøloven satt begrensninger for hvor mye arbeidstaker kan arbeide i løpet av et døgn og en uke. Ved den seneste lovendringen har lovgiver gitt arbeidsgiver og arbeidstaker en utvidet rett til å inngå avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

 

 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater