Rett til hjemmekontor?

19. desember 2013 avsa Eidsivating lagmannsrett en beslutning som omhandlet en arbeidstakers rett til hjemmekontor. Arbeidstakeren hadde opprinnelig hatt en avtale med arbeidsgiver om å utføre en betydelig del av arbeidsoppgavene ved hjemmekontor.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater