Bruk av tilkallingshjelp/ vikar

En dame ikledd forkle står og smiler. Foto

Arbeidsmiljøloven oppstiller relativt klare grenser for bruk av midlertidig ansatte, så det kan da by på et problem å dekke opp for et tidsbegrenset behov for mer arbeidskraft.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
10/01/2023

Kort om tilkallingshjelp

Mange arbeidsgivere vil på ett eller annet tidspunkt slite med den faste bemanningen i virksomheten.

Oppdragsmengden øker eller minker, ansatte blir syke, skal ut i permisjon eller skal avvikle ferie. Arbeidsgiver vil dermed kunne ha behov for en større arbeidsstokk i avgrensede perioder.

Dette byr på en utfordring for mange bedrifter fordi utgangspunktet i Norge er at alle arbeidstakere skal ansettes fast. Imidlertid åpner arbeidsmiljøloven for bruk av midlertidig ansettelse blant annet i de tilfeller arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, eller når arbeidsgiver trenger vikar.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til arbeidsmiljøloven og tilkallingshjelp.

Tilkallingsvikar ved behov

En måte mange bedrifter løser bemanningsproblemet på er å benytte seg av såkalt tilkallingshjelp (eller ringehjelp). En tilkallingshjelp betraktes som midlertidig ansatt etter arbeidsmiljøloven og mange bedrifter bruker bemanningsbyråer (ofte kalt vikarbyråer) når de trenger ekstra bemanning. Det er imidlertid ingenting i veien for å ansette en tilkallingshjelp direkte i bedriften.

En tilkallingshjelp vil, som det ligger i begrepet, tilkalles av bedriften ved behov.

En tilkallingshjelp vil på sin side ikke ha noen rett til å få jobbe til faste tider, mens arbeidsgiveren på den annen side ikke kan pålegge tilkallingshjelpen å jobbe.

Forpliktelser ved bruk av tilkallingsvikar

Som arbeidsgiver skal man imidlertid være klar over at det ikke er risikofritt å benytte seg av midlertidig ansatte, og at det følger visse forpliktelser med på "kjøpet".

Blant annet plikter arbeidsgiver minst en gang i året å drøfte bruken av den midlertidige ansettelsen med de tillitsvalgte.

Videre er det slik at en midlertidig ansettelse i utgangspunktet opphører av seg selv når arbeidet er avsluttet eller den avtalte tidsperioden utløper.

Det er således ikke nødvendig å avslutte arbeidsforholdet med noen oppsigelse, verken fra arbeidstaker eller arbeidsgivers side. Imidlertid vil en som har vært midlertidig ansatt i mer enn ett år ha krav på skriftlig varsel en måned før fratredelsestidspunktet. Dersom denne fristen ikke overholdes, forlenges den midlertidige ansettelsen idet arbeidsgiver først kan kreve arbeidstakers fratreden når det har gått en måned etter at varsel faktisk er gitt.

Ved 4 års ansettelse

Videre vil en arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år normalt anses som fast ansatt. Dermed vil en bedriften "plutselig" kunne ha en fast ansatt i arbeidsstokken med de forpliktelser dette innebærer. Blant annet vil vedkommende da være beskyttet av reglene om oppsigelse. Det holder ikke lenger å vente til arbeidet er utført eller den avtalte tidsperioden løper ut. Arbeidsgiver må ha en saklig grunn for å si opp den ansatte og vedkommende vil ha en oppsigelsestid, osv.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi veileder deg enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker slik at du blir klar over dine rettigheter.

Bedriften bærer risikoen

Dertil kommer at det er bedriften som bærer risikoen for at det midlertidige ansettelsesforholdet er lovlig.

Eksempelvis vil en tilkallingshjelp med et stabilt og langvarig arbeidsforhold kunne bli betraktet som en ulovlig midlertidig ansatt. Eller det kan vise seg at bedriften faktisk har et behov for fast bemanning slik at vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er oppfylt.

I disse tilfellene vil den midlertidige ansatte kunne kreve fast ansettelse ved dom. Det er således viktig at en arbeidsgiver er seg bevisst på at det må foretas konkrete vurderinger når man tenker på å ansette tilkallingshjelp eller vikar.

Bli kjent med våre advokater

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater