Vilkårene for avskjed

Et arbeidsforhold kan bringes til opphør fra arbeidsgivers side på to måter; ved oppsigelse eller avskjed. Oppsigelse kan skje grunnet behov for nedbemanning, dvs. uten at arbeidstaker kan klandres, men også fordi arbeidstaker kan klandres for noe. Dersom arbeidstaker har utvist grov uaktsomhet eller forsett, vil avskjed kunne komme på tale. Da må arbeidstaker fratre uten forutgåede oppsigelsestid.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater