Virkningene av ugyldig avskjed

Ved avskjed er det de samme saksbehandlingsreglene som ved alminnelig oppsigelse som gjør seg gjeldene. Reglene følger av arbeidsmiljøloven §§ 15-1 og 15-4, og bestemmer at arbeidsgiver må kalle inn til drøftelsesmøte før avskjed besluttes, samt at avskjeden må oppfylle bestemte formkrav. For at arbeidsgiver skal kunne gå til det skritt å meddele en arbeidstaker avskjed, må det også foreligge et gyldig grunnlag, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14. Et slikt grunnlag må være at arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater