Hvilke rettigheter har arbeidstaker ved avskjed?

Ved bruk av avskjed stilles det krav til arbeidsgiver om forsvarlig saksbehandling. Dette innebærer at arbeidsgiver plikter å foreta de nødvendige undersøkelser som trengs for å vurdere om avskjed er berettiget og eventuelt riktig reaksjon. Arbeidsgiver må i en slik prosess kunne dokumentere og bevise at både grunnlaget og behovet for avskjed foreligger. Gjør de ikke det vil avskjeden kunne bli kjent ugyldig av domstolene.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater