Tariffavtalens betydning for arbeidstakers arbeidsavtale og stillingsvern

Det at arbeidstaker er bundet av en tariffavtale kan ha stor betydning for hvilke økonomiske rettigheter han har. Dernest kan tariffavtalen gi et utvidet vern mot oppsigelse, spesielt i form av særskilte saksbehandlingsregler og typisk ved ansiennitetsbestemmelser.

 

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater