Dom fra Gulating lagmannsrett - 2014

Lagmannsretten drøftet grensen for arbeidsgivers styringsrett i relasjon til spørsmål om oppsigelse.

I de aktuelle sakene fikk arbeidsgiver medhold i at foretatte endringer kunne foretas i kraft av styringsretten.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater