Dom: Ulovlig oppsigelse av gravid arbeidstaker

Oslo tingrett avsa 14. mars 2016 dom i saken mellom arbeidstakeren (A) og arbeidsgiver (X AS). Spørsmålet i saken var om oppsigelsen av en arbeidstaker hadde sin begrunnelse i at hun var gravid eller ikke.

Saken ble prosedert av advokat Fredrik Lund Skyberg i Codex Advokat, som fikk fullt medhold på vegne av arbeidstaker i saken.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater