Fortrinnsrett til deltidsansatte

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 14-3 har deltidsansatte under visse forutsetninger krav på fortrinnsrett til utvidet stilling (inntil 100 %) fremfor at bedriften ansetter en ny person i ledig stillingsandel.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater