Fortrinnsrett for deltidsansatte

Endringer i arbeidsmiljøloven gjør at deltidsansatte fra 2019 kan kreve fortrinnsrett til deler av en ny stilling.  Stortinget vedtok nylig en endring i arbeidsmiljølovens § 14-3 og statsansattelovens § 13, som gjelder fra 1. januar 2019. Endringen omfatter fortrinnsretten deltidsansatte har til nye jobber i organisasjonen.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater