Illojalitet og konkurrerende virksomhet?

Lojalitetsplikten er et alminnelig prinsipp som favner mange sider av arbeidstakerens plikter. Plikt til ikke å drive konkurrerende virksomhet kan ses på som et avgrenset område innenfor denne alminnelige plikten. Det er imidlertid vanlig at forbud mot å drive konkurrerende virksomhet inntas som en egen bestemmelse i arbeidsavtalen (konkurranseklausul).

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater