Mottakelse av gaver i forbindelse med arbeidsforholdet

I ethvert arbeidsforhold foreligger det en lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten kan både inkludere en plikt til å handle på en bestemt måte og en plikt til å avstå fra bestemte handlinger. Ett spørsmål inn under dette er om en arbeidstaker kan motta gaver fra forretningsforbindelser, kunder e.l., uten å komme i konflikt med lojalitetsplikten.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater