Konsekvenser for arbeidstaker som opptrer illojalt

Alle arbeidstakere er forpliktet til å forholde seg lojalt til sin arbeidsgiver. Lojalitetsplikten varer under hele ansettelsesforholdet. Lojalitetsplikten kan både innebære en plikt til aktive handlinger så vel som plikt til unnlatelser. Arbeidstakerne er forpliktet til å fremme arbeidsgivers interesser både i og utenfor arbeidstiden. Dersom man som arbeidstaker opptrer illojalt overfor arbeidsgivers interesser, vil dette kunne anses som brudd på arbeidstakerens plikter under ansettelsesforholdet. Dette vil igjen kunne medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater