Arbeidsmiljøloven § 14-12 c: Solidaransvar for innleier

Innleieren må gi riktige opplysninger til sitt bemanningsforetak og bør benytte innsynsretten i § 14-12 b for å sikre at innleide arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår er i tråd med likebehandlingsreglene i § 14-12 a. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater