Arbeidsmiljøloven § 14-13: Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie

Begrensningen i innleieadgangen med tilhørende likebehandlingsregler mv. ved innleie fra bemanningsforetak, er vesentlig strengere enn ved annen innleie.

For produksjonsbedrifter og andre ordinære virksomheter kan utleie være et godt alternativ til permittering eller oppsigelse ved overtallighet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater