Kontrolltiltak på jobb: Innsyn i e-post ved oppsigelse?

innsyn epost

Som arbeidsgiver er det viktig å være klar over at det foreliggerklare retningslinjer for hvordan lagret e-post og annen elektronisk kommunikasjon skal behandles når et arbeidsforhold avsluttes. Dette kommer blant annet av at slikt innsyn er et såkalt kontrolltiltak. Sentralt er at det må sondres mellom privat dokumentasjon og dokumentasjon som tilhører arbeidsgiver.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater