Oppsigelse ved outsourcing: Når kan arbeidstaker sies opp?

 outsourcing

Er du en arbeidsgiver som vurderer å sette ut deler av virksomheten på oppdrag, med den følge at ansatte må sier opp? Det kan være mange grunner til at du som arbeidsgiver ønsker å outsource tjenester til eksterne fremfor å utføre arbeidsoppgaven selv. Det er imidlertid viktig å være kjent med reglene rundt oppsigelser i slike tilfeller.  

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater