Oppsigelse ved outsourcing: Når kan arbeidstaker sies opp?

En mann lener seg over et bord hvor det sitter en gruppe mennesker. Foto

Er du en arbeidsgiver som vurderer å sette ut deler av virksomheten på oppdrag, med den følge at ansatte må sier opp? Det kan være mange grunner til at du som arbeidsgiver ønsker å outsource tjenester til eksterne fremfor å utføre arbeidsoppgaven selv. Det er imidlertid viktig å være kjent med reglene rundt oppsigelser i slike tilfeller.

Av Geir Kruge
05/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Outsourcing krever saklig grunn for oppsigelse
 • Sterke grunner nødvendig for å anses som saklig
 • Saklighet vurderes etter arbeidsmiljøloven § 15-7 fjerde ledd
 • Må være nødvendig at hensyn til virksomhetens fortsatte drift
 • Våre advokater bistår med rådgivning ved outsourcing og oppsigelse

Hva er "outsourcing"?

Med "outsourcing" menes at en bedrift setter ut deler av virksomheten på oppdrag. Det vil si at bedriften går over til å skaffe en tjeneste fra en ekstern leverandør i stedet for å utføre tjenesten selv.

Typisk er at bedriften ønsker å konsentrere seg om egne kjerneoppgaver, men overlate støttefunksjoner til andre.

Når kan du si opp ansatte ved outsourcing?

Dersom outsourcing medfører bortfall av en stilling i sin helhet, må gyldigheten av en slik oppsigelse vurderes i lys av saklighetsvurderingen i arbeidsmiljøloven § 15-7 fjerde ledd.

Det følger av denne bestemmelsen at en oppsigelse som skyldes at du som arbeidsgiver setter ut eller tar sikte på å sette ut virksomhetens drift på oppdrag ved bruk av selvstendige oppdragstakere, ikke er saklig med mindre det er nødvendig av hensyn til virksomhetens videre drift.

Det skal med andre ord særskilt sterke grunner til for at en slik oppsigelse er saklig.

Begrepet selvstendige oppdragstaker retter seg mot personer som er selvstendig næringsdrivende (uten egne ansatte) eller andre selvstendige oppdragstakere.

Regelen får ikke anvendelse der en virksomhet skiller ut en del av driften og kjøper inn igjen samme type tjeneste fra andre virksomheter med egne ansatte eller leier inn arbeidskraft fra et vikarbyrå. Hvorvidt en oppsigelse vil være rettslige holdbar i en slik situasjon, beror på en saklighetsvurdering ut fra arbeidsmiljøloven § 15-7 første og andre ledd.

Advokat ved outsourcing og oppsigelse

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:

Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)

 • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Prosess for domstolene

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Prosess for domstolene

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater