Prosedyre ved oppsigelsestvister

Ved uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om gyldigheten eller sakligheten av en oppsigelse, har arbeidsmiljøloven(AML)  egne regler for hvordan slike tvister skal behandles. For ansatte tjenestemenn i staten har tjenestemannsloven kommer egne regler for prosedyre ved oppsigelse i § 19 i tillegg til AML. Disse behandles ikke nærmere her.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater