Oppsigelse ved tap av sertifikat

En mann holder en telefon. Foto

Som arbeidsgiver er du avhengig av at dine ansatte har de nødvendige forutsetningene for å kunne utføre arbeid i samsvar med arbeidskontrakt og eventuelle stillingsinstrukser. Et sertifikat kan eksempelvis være en slik forutsetning. Hva kan du gjøre når en ansatt mister sertifikatet sitt?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
31/03/2021

Kan du si opp arbeidstaker som mister sertifikatet?

Mister arbeidstaker sertifikat, lisens eller liknende nødvendigheter for å kunne utføre sitt arbeid, vil det ofte foreligge saklig grunnlag for oppsigelse.

Imidlertid vil du som arbeidsgiver først måtte vurdere om det finnes annet passende arbeid å sette arbeidstakeren til, men dersom det ikke finnes, vil oppsigelse kunne meddeles.

Viktige momenter i denne vurderingen vil for øvrig være for lang tid sertifikatet eller lisensen er inndratt og om arbeidstaker kan klandres for at han har mistet eller fått inndratt sertifikatet eller lisensen.

Beroende på årsaken til tap av sertifikat/lisens, vil også avskjed kunne vurderes.

Trenger du advokat ved tap av sertifikat?

Vurderes oppsigelse eller avskjed som følge av at en ansatt har mistet sertifikat eller lisens som er nødvendig for å kunne utføre sitt arbeid, er det veldig viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted.

I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett.

Snakk med oss om tariffavtaler

Arbeidsgiver - Slik hjelper vi deg:

  • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)
  • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
  • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  • Prosess for domstolene

Arbeidstaker - Slik hjelper vi deg:

  • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
  • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Prosess for domstolene

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater