Oppsigelse ved tap av sertifikat

tap av sertifikat

Som arbeidsgiver er du avhengig av at dine ansatte har de nødvendige forutsetningene for å kunne utføre arbeid i samsvar med arbeidskontrakt og eventuelle stillingsinstrukser. Et sertifikat kan eksempelvis være en slik forutsetning. Hva kan du gjøre når en ansatt mister sertifikatet sitt?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater