Søksmål, rettsmekling og rettssak

Det hender at det oppstår tvist mellom partene i arbeidsforholdet, for eksempel på grunn av påstått trakassering eller på grunn av oppsigelse av arbeidstakeren. Arbeidstakeren mener det er foretatt en usaklig oppsigelse og kan derfor ikke godta oppsigelsen.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater