Ansettelse av vikar?

En virksomhet kan ansette en vikar til å utføre arbeid for en eller flere andre. Et vikariat er en midlertidig ansettelse som gjenre benyttes i kortere eller lenger perioder på grunn av eksempelvis sykdom, ferie, permisjon eller lignende.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater