Endring av arbeidsavtale?

Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen så tidlig om mulig og senest innen en måned etter at endringen begynte å gjelde. Imidlertid er det viktig å være klar over at en arbeidsavtale i utgangspunktet ikke kan endres ensidig med mindre endringen ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Andre endringer krever arbeidstakers samtykke.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater