Endring av arbeidsavtale?

Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen så tidlig om mulig og senest innen en måned etter at endringen begynte å gjelde. Imidlertid er det viktig å være klar over at en arbeidsavtale i utgangspunktet ikke kan endres ensidig med mindre endringen ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Andre endringer krever arbeidstakers samtykke.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater