Advarsel før oppsigelse?

Det er ikke noe krav om at det skal gis advarsel i forkant av en oppsigelse. Hvorvidt det bør gis en advarsel vil bero på omstendighetene i den enkelte sak.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater