Oppsigelse i prøvetid?

Arbeidsgiver har rett til å innta bestemmelse om prøvetid i arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6. En avtale om prøvetid må inngås skriftlig og fremgår som oftest av arbeidsavtalen. Arbeidsmiljøloven åpner imidlertid for at skriftlig avtale om prøvetid kan inngås etter at arbeidstakeren har tiltrådt stillingen, men ikke senere enn én måned etter tiltredelse, jf. arbeidsmiljøloven § 14-5.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater