Oppsigelse i pappapermisjon?

For den som har pappapermisjon, gir arbeidsmiljøloven vern mot å bli oppsagt på grunn av permisjonen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
02/04/2019

Arbeidsgiver har imidlertid anledning til å gå til oppsigelse av en arbeidstaker som er i pappapermisjon dersom oppsigelsen er saklig begrunnet i annet forhold. Dette vil typisk være dersom bedriften om omstrukturere og/eller nedbemanne.

I tilfeller der man mottar oppsigelse under permisjonstiden, vil ikke oppsigelsestiden begynne å løpe før permisjonen er utløpt.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater