Oppsigelse i permisjon?

Arbeidstaker er beskyttet mot oppsigelse på grunn av visse permisjonstyper, men ikke alle. Hvorvidt arbeidstaker er vernet mot oppsigelse i en permisjon, vil bero på hva slags permisjon det er tale om.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater