Oppsigelse i permisjon?

Arbeidstaker er beskyttet mot oppsigelse på grunn av visse permisjonstyper, men ikke alle. Hvorvidt arbeidstaker er vernet mot oppsigelse i en permisjon, vil bero på hva slags permisjon det er tale om.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/04/2018

Som arbeidstaker er man vernet mot oppsigelser som er begrunnet i svangerskapspermisjon, fødselspermisjon og pappapermisjon. Andre permisjonstyper, som eks. utdanningspermisjon, gir ikke noen form for vern mot oppsigelse.

Derimot er ikke arbeidstaker beskyttet mot oppsigelse under nevnte permisjonstyper dersom det sannsynliggjøres at årsaken til oppsigelsen er en annen enn nevnte permisjonstyper. Eks. vil oppsigelse på grunn av behov for nedbemanning kunne være saklig selv om arbeidstaker er i fødselspermisjon.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater