Oppsigelse ved virksomhetsoverdragelse

Ved virksomhetsoverdragelse har man som arbeidstaker et visst vern mot oppsigelse ved at selve virksomhetsoverdragelsen ikke kan benyttes som oppsigelsesgrunn.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater