Oppkjøp og fusjoner - virksomhetsoverdragelse

Ved erverv av virksomhet kan det være mange omstendigheter som må hensyntas. Både ved oppkjøp og fusjon bør alle sentrale områder, som for eksempel kontrakter, eventuelle forpliktelser, skatte- og avgiftsmessige forhold og arbeidsavtaler gjennomgås (såkalt due dilligence).

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater