Kan arbeidsgiver redusere eller begrense bruken av egenmeldinger?

Ved sykdom kan arbeidstaker ha lovlig fravær fra arbeidet primært i kraft av sykemelding. Ved kortere sykefravær kan egenmelding benyttes inntil fire ganger i året. Har arbeidsgiver noen rett til å gripe inn i arbeidstakers rett til å benytte egenmelding?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater