Utvidet ramme for bruk av overtid

I forbindelse med en mindre revisjon av arbeidsmiljøloven pr. 1. juli 2015, ble det også foretatt visse endringer i relasjon til bestemmelsene om overtid.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater