Avskjed ved brudd på taushetsplikten

I bedrifter hvor arbeidstaker får innsyn i opplysninger som av hensyn til virksomheten ikke må videreformidles, er det ikke uvanlig at det gjennom arbeidskontrakten er pålagt arbeidstakeren en taushetsplikt. Hvilke regler gjelder da for taushetsplikten og kan arbeidsgiver meddele en arbeidstaker som bryter taushetsplikten avskjed?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater