Avskjed på grunn av ordrenekt

Ordrenekt fra arbeidstaker er alvorlig og kan være et stort problem for bedriften. Arbeidsgiver befinner seg da i en situasjon hvor en medarbeider nekter å følge ordre og instruksjoner, noe som kan vanskeliggjøre eller umuliggjøre det arbeidet bedriften skal utføre. Ordrenekt kan derfor i noen tilfeller føre til avskjed. Det er arbeidsmiljøloven § 15-14 som regulerer bruken av avskjed, og bestemmelsen oppstiller to alternative vilkår for når avskjed kan benyttes. Det ene er dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd og det andre er øvrig vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Ordrenekt kan i noen tilfeller begrunnes i begge de to vilkårene.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater