Avskjed ved mangelfulle arbeidsprestasjoner

Mangelfulle arbeidsprestasjoner fra en arbeidstaker kan skape store problemer for arbeidsgiver. Blir ikke jobben gjort kan det skape forsinkelser som igjen lager ringvirkninger i bedriften.

Blir jobben gjort på lite tilfredsstillende måte kan dette føre til at ting må gjøres flere ganger eller kontrolleres av andre ansatte. Dette er lite effektivt og lite lønnsomt for bedriften. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater