Når kan arbeidsgiver meddele arbeidstaker avskjed?

Avskjed er en langt strengere reaksjon for arbeidstaker enn oppsigelse. Når arbeidstaker blir meddelt avskjed innebærer det at arbeidsforholdet umiddelbart opphører. Virkningen av det er at arbeidstaker øyeblikkelig fratas retten til å jobbe samtidig som lønnsplikten for arbeidsgiver opphører.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater