Saksbehandling ved avskjed

I forbindelse med avskjed av en ansatt må arbeidsgiver følge visse lovpålagte saksbehandlingsregler. Formålet med disse reglene er todelt; sikre arbeidstakers rettigheterog gi arbeidsgiver har et riktig grunnlag å beslutte avskjeden på.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater