Midlertidig ansettelse ved golfbane

Hovedregelen ved ansettelse er at arbeidstaker ansettes fast. Kun unntaksvis kan arbeidsgiver velge å ansette midlertidig. Iht. arbeidsmiljøloven § 14-9 (1) kan midlertidig ansettelse kun foretas dersom "arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten".

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater