Illojal opptreden ved brudd på konkurranseklausul

Enhver arbeidstaker må opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver fordi tillit er en grunnleggende forutsetning for at arbeidsforholdet skal fungere. I noen tilfeller vil arbeidstaker være bundet av en konkurranseklausul og dersom denne ikke overholdes kan det oppstå spørsmål om arbeidstakeren har opptrådt illojalt.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater