Arbeidstakers illojalitet?

Arbeidstakers plikt til lojal opptreden overfor sin arbeidsgiver gjelder først og fremst i selve arbeidsforholdet, men plikten har flere sider. Arbeidsavtalen eller forholdet til bedriftens konkurrenter kan eksempelvis legge begrensninger på hva arbeidstaker kan gjøre på sin fritid.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater