Illojalitet hos arbeidstaker under arbeidsforholdet

Som arbeidstaker er man forpliktet til å forholde seg lojal til sin arbeidsgiver under ansettelsesforholdet. Arbeidstakeren er således forpliktet til å fremme arbeidsgivers interesser, og en illojal opptreden vil lett anses som brudd på arbeidstakers plikter under ansettelsesforholdet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater