Arbeidsmiljøloven § 15-1: Drøfting før beslutning om oppsigelse

Denne artikkelen handler om arbeidsmiljøloven § 15-1: Drøfting før beslutning om oppsigelse, og tar sikte på å gi en oversikt over bestemmelsens anvendelse.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater