Arbeidsmiljøloven § 15-12: Virkninger av usaklig oppsigelse mv.

Dersom en arbeidstaker blir meddelt en oppsigelse som ikke oppfyller kravet til saklighet i arbeidsmiljøloven, må retten kjenne den ugyldig etter påstand fra arbeidstakeren. Når en oppsigelse blir kjent ugyldig opphører også virkningen av den, slik at arbeidsforholdet fortsetter som før. Videre kan arbeidstaker kreve erstatning dersom arbeidsgiver meddeler en oppsigelse som ikke er saklig.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater