Arbeidsmiljøloven § 15-7: Vern mot usaklig oppsigelse

Arbeidstakere har et sterkt stillingsvern i Norge og en oppsigelse fra arbeidsgiver må alltid være saklig begrunnet. Hva som kvalifiserer til en saklig oppsigelse må vurderes individuelt i hver enkelt sak. Oppsigelsen må imidlertid alltid være begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold for at den skal være gyldig. Det er arbeidsmiljøloven § 15-7 som bestemmer dette og bestemmelsen lyder slik:

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater