Oppsigelse ved negativ omtale av bedriften

Oppsigelse ved negativ omtale av bedriften

Et arbeidsforhold kommer i stand ved at det inngås en arbeidsavtale mellom deg som arbeidsgiver og arbeidstaker. I tillegg til arbeidsavtalen hviler det en lojalitetsplikt på begge parter. Som arbeidsgiver skal du være lojal ovenfor dine ansatte, og arbeidstakere skal i sin tur være lojal mot deg somarbeidsgiver. Som en del av lojalitetsplikten skal arbeidstaker dermed fremme arbeidsgivers interesser og ikke snakke negativt om bedriften.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater