Protokoll fra forhandlingsmøte og drøftelsesmøte

droeftelse protokoll

Er du arbeidsgiver og befinner deg i en oppsigelsesprosess? Det kan i så fall være av stor betydning å protokollføre prosessen. Mens det for forhandlingsmøter etter arbeidsmiljøloven § 17-3 er lovbestemt at det skal føres en protokoll, gjelder ingen tilsvarende lovbestemt plikt for drøftelsesmøter etter arbeidsmiljøloven § 15-1. Av bevismessige hensyn bør det imidlertid også føres protokoll fra drøftelsesmøtet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater