Drøftelsesmøte – tips

Dersom en arbeidsgiver ønsker å meddele en eller flere arbeidstakere oppsigelse, må bestemte saksbehandlingsregler følges. En av disse reglene er bestemmelsen om drøftelsesmøte i arbeidsmiljøloven § 15-1, som sier at spørsmålet om oppsigelse skal drøftes med den aktuelle arbeidstakeren og dennes tillitsvalgte før beslutningen om oppsigelse eller avskjed fattes.

I denne artikkelen gir vi tips til hva som er viktig å tenke på når man skal innkalle og gjennomføre et drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater