Forhandlingsmøte: Hva bør du tenke på?

forhandlingsmøte

Når du som arbeidsgiver har meddelt din ansatte en oppsigelse, har vedkommende rett til å kreve forhandlinger dersom oppsigelsen anses som ugyldig. Arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger er en av opplysningene som dur plikter å opplyse om i selve oppsigelsesbrevet. Dette følger av arbeidsmiljølovens § 15-4 (2) bokstav a.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater