Forhandlingsmøte

Dersom en arbeidstaker vil gjøre gjeldende at en oppsigelse eller avskjed er ugyldig, kan han eller hun kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger er en av opplysningene som arbeidsgiver plikter å opplyse om i selve oppsigelsen eller avskjeden, jf. arbeidsmiljølovens § 15-4 (2) bokstav a.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater