Spørsmål og svar om avskjed

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
23/11/2015

Oppsigelse og avskjed. Hva skal til?

Både oppsigelse og avskjed betyr at arbeidsforholdet avsluttes. Hovedforskjellen er at ved oppsigelse har arbeidstakeren rett til å jobbe ut en oppsigelsestid (som oftest tre måneder), mens ved avskjed må arbeidstakeren "gå på dagen".

Les mer

Krav til avskjed

For å kunne avskjedige en arbeidstaker må han eller hun ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.
Les mer

Mal for avskjed

En avskjed skal være skriftlig, hvilket i denne sammenheng betyr at den må være skrevet på papir. En avskjed på for eksempel e-post eller sms regnes ikke som skriftlig.
Les mer

Drøftelsesmøte før avskjed

Før en arbeidstaker kan meddeles avskjed skal arbeidsgiver avholde et drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1.
Les mer

Sluttvederlag ved avskjed

Det finnes ingen alminnelig regel som gir arbeidstakere rett til sluttvederlag ved avskjed.
Les mer

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater