Forhandlingsmøte ved oppsigelse

Etter at arbeidstakeren har mottatt oppsigelse, har han rett til å kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Arbeidstakeren har også rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlingene pågår.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater